Miljöansvaret är extremt viktigt för oss på Nordqvist och vi är på god väg mot mer ekologiska materialval. Vi har exempelvis redan övergått till skyddspapper istället för skyddsplast för några av våra påsteer. Vi fortsätter att arbeta för mer ekologiska alternativ, men vill välja våra material omsorgsfullt och efter moget övervägande för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Återvinning av påsteförpackningar:

Nordqvists påsteförpackningar tillverkas av papp som kan brännas eller återvinnas som pappförpackning.

Återvinning av påsskydd:

En stor del av Nordqvists tepåsar har pappersskydd med liten mängd plast som kan brännas eller återvinnas som blandavfall.

Tepåsar i Moomin-produkter har skydd med aluminium och plast som sorteras som  blandavfall, i vilket fall den bränns som energiavfall. 

Återvinning av bladteförpackningar:

Plastförpackningar med bladteprodukter sorteras som plast i Rinki Oy:s ekopunkter, eller, för den som bor i huvudstadsregionen, i HRM:s plaståtervinning för bostadsfastigheter. Ett alternativ är att återvinna förpackningen som blandavfall, i vilket fall den bränns som energiavfall.