Reklamationsanvisningar:

Vi tar tacksamt emot all kundfeedback om våra produkter. Om feedbacken handlar om en enskild produkt, ber vi att du utöver dina kontaktuppgifter även bifogar produktens namn och serienummer (t.ex. T14208GFG), som finns på förpackningen. Utan dessa uppgifter kan vi tyvärr inte besvara förfrågningar om en specifik produkt eller ersätta eventuella skadade produkter som trots allt ibland förekommer.

Detta är även viktigt för kvalitetskontroll och spårbarhet. Vi vill säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet ända fram till konsumenter.

Om en produkt uppvisar en avvikelse som kräver närmare undersökning är vi tacksamma om vi kan få ett prov. Vi ber dig i så fall skicka provet separat om det inte kräver orimliga ansträngningar.

Du kan i samband med reklamation även skriva ”kontakta mig” i meddelandefältet.

Produktinformation

Kontakt