Ökad produktion med ny fabrik i Nurmijärvi

Nordqvist Oy:s nya fabrik på ca 3 000 m2 i Ilvesvuori, Nurmijärvi, blir klar i februari-mars 2018 och verksamheten startar i mars 2018. Den nya och moderna produktionsanläggningen ökar vår produktionskapacitet, vilket gör det möjligt för oss att ännu mer effektivt möta den snabbt ökande efterfrågan på te. Den nya fabriken ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet och även nya anskaffningar är möjliga.

Logistik är en fördel med Ilvesvuori som är belägen mellan Tavastehusvägen och motorvägen Helsingfors-Tammerfors på lagom avstånd från huvudstadsregionen.  Fortsatt tillväxt kommer även att medföra ökad sysselsättning i Nurmijärvinejden.

Som en finländsk tefabrik är det av oerhörd vikt för oss att ha kvar produktionen i Finland. Fabriken sysselsätter idag ca 20 personer och exporterar te även till Ryssland, Baltikum, Storbritannien och Japan.